Privacy  

Als lid van Musical F-Act wordt er privacygevoelige informatie verzameld . Maar ook als bezoeker van een van onze voorstellingen kunnen er gegevens verwerkt worden. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen,
dan kan dat via email: administratie@musicalfact.com


1. Wat verzamelen we?

Wanneer, waarom en hoe worden deze gegevens verwerkt?

 1. AANMELDING PROEFLES
 2. Bij de aanmelding van een proefles dienen eventuele toekomstige kandidaten de volgende gegevens in te voeren: VERWERKING

 3. DEFINITIEVE AANMELDING
 4. Bij een definitieve aanmelding dienen de leden de volgende gegevens schriftelijk aan te leveren middels een aanmeldformulier: VERWERKING

 5. FACEBOOK
 6. VERWERKING

 7. AUDIO VISUELE OPNAMEN – TOESTEMMINGSVERKLARING

 8. KAARTVERKOOP VOORSTELLINGEN
 9. 2. Bewaartermijnen?

  Hoe lang, waarom en hoe worden deze gegevens verwijderd?

  1. AANMELDING PROEFLES
  2. Voor het begin van ieder lesjaar, tijdens de zomervakantie (juli-augustus) wordt de email opgeschoond, wat betekent dat alle niet meer in behandeling zijnde aanmeldingen voor proeflessen worden verwijderd van de computer, alsook verwijderd van eventuele aanwezigheid briefjes bij coaches.

  3. DEFINITIEVE AANMELDINGEN
  4. Alle gegevens zoals ook ouder /voogd contactgegevens blijven bij ons inzichtelijk, totdat:
   • het lid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de ouder / voogd contactgegevens niet meer van toepassing zijn. Behalve wanneer ouder / voogd heeft aangegeven voor de betalingen te blijven zorgen.
   • het lid zijn of haar lidmaatschap heeft beëindigd, dan zal voor het begin van ieder lesjaar, tijdens de zomervakantie (juli-augustus) alle gegevens worden verwijderd die niet bewaard hoeven te blijven, zoals door de wet omschreven als bewaarplicht ten aanzien van belastingdienst of indien betalingen niet of niet volledig zijn afgehandeld.
   • De facturatiegegevens op de server van Moneybird worden jaarlijks tijdens het zomerverlof opgeschoond.
   • De betaalgegevens op de server van Mollie worden jaarlijks tijdens het zomerverlof opgeschoond.
   • Aanwezigheidbriefjes / namenlijsten worden bewaard tot drie maanden nadat de voorstelling van de betreffende groep is gespeeld.

  5. FACEBOOK
   • Bij beëindiging van het lidmaatschap, zal het lid binnen twee weken uit de betreffende facebookgroep worden verwijderd.
   • Het lid heeft zelf de keuze om vriendschapsrelaties binnen facebook te beëindigen of te verwijderen
   • Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy statement van facebook.

  6. AUDIO VISUELE OPNAMEN – TOESTEMMINGSVERKLARING
  7. Deze toestemmingsverklaringen blijven bewaard en geldig tot Musical F-Act ontbonden wordt.
   Aan de toestemmingverklaring kunnen geen rechten worden ontleend en mogen deze door de betreffende persoon op de foto alleen privé worden gebruikt.
   Voor commerciële of andere doeleinden dient altijd een aanvraag te worden ingediend bij F-Act.

  8. KAARTVERKOOP VOORSTELLINGEN
  9. De e-mailcontactgegevens worden jaarlijks tijdens het zomerverlof verwijderd van de server van Eventix.

  3. Aan wie geven wij deze gegevens door?

  Wij gebruiken deze gegevens alleen voor onszelf om jullie te bereiken, maar in de volgende gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw naam en adresgegevens, of een deel daarvan, door te geven aan anderen. te weten:

  4. Cookies

  Op dit moment maken wij geen gebruik van cookies.  Deze Privacy verklaring is van 14-5-2018 en kan gewijzigd worden.